کابینت چوب و ممبران ارومیه کابینت تخصصی ظلی چوب این مجموعه از بدو شکل گیری همواره اصلی ترین هدف خود را بر پایه بالا بردن سطح کیفیت بنا نهاده و در این راه موفق شده به دستاوردهای مهمی برسد. از جمله نکات قابل توجه . جلب نظر کمپانی های بزرگ برای همکاری همچون آرتینا ایالات متحده در بخش اجرای کابینت و شرکتهای بزرگ تولید ام دی اف همچون ایگر اتریش و یراق آلات هفله آلمان . این بزرگ امکانپذیر نمیشد مگر در سایه ارتقاء کیفیت. http://zelli.ir 2020-09-27T02:48:36+01:00 text/html 2020-03-26T18:44:53+01:00 zelli.ir interior designer ظلی چوب http://zelli.ir/post/72 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#006600"><b style="">ظلی چوب</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" color="#990000" size="5"><b style="">طراحی و اجرای کابینت کلاسیک</b></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#990000" face="Mihan-Yekan" size="5"><b>از سال 1384 با شماییم</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/9grw_111.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><ol start="128" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 15px 10px auto; padding: 0px; font-family: IRANSans; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: justify;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.9;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">#دیزاین_داخلی</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.9;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">#معماری_مدرن</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.9;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">#طراحی_داخلی</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.9;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">#چیدمان_منزل</span></li></ol></div> text/html 2019-06-22T01:23:45+01:00 zelli.ir interior designer کابینت تخصصی ظلی چوب http://zelli.ir/post/70 <div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Yekan">گروه تخصصی کابینت آشپزخانه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="7">ظلی چوب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="7"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6">&nbsp;</font><font face="Mihan-Yekan" size="5">امروزه که نو آوری در دنیای کابینت به مسئله بسیار مهمی تبدیل شده&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">مراجعه به گروه های تخصصی کابینت بیشتر از همیشه نیاز است .</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=qg65_1.png" class="thumbnail" alt="qg65_1.png" style="max-height: 125px;"><img src="http://uupload.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=kdde_2.png" class="thumbnail" alt="kdde_2.png" style="max-height: 125px;"><img src="http://uupload.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=ulro_3.png" class="thumbnail" alt="ulro_3.png" style="max-height: 125px;"><img src="http://uupload.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=m51x_4.png" class="thumbnail" alt="m51x_4.png" style="max-height: 125px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/kdde_2.png" alt="" width="625" vspace="0" hspace="0" height="352" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/qg65_1.png" alt="" width="625" vspace="0" hspace="0" height="350" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/vadt_5.png" alt="" width="625" vspace="0" hspace="0" height="350" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/m51x_4.png" alt="" width="625" vspace="0" hspace="0" height="351" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/ulro_3.png" alt="" width="625" vspace="0" hspace="0" height="352" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-06-11T08:22:13+01:00 zelli.ir interior designer کابینت کلاسیک (گوتیک) http://zelli.ir/post/68 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/3f97_11(2).jpg" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/9xrv_11_(1).png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/3c53_10.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-06-11T05:57:40+01:00 zelli.ir interior designer قیمت کابینت http://zelli.ir/post/69 <p align="center"> ((<font size="4">لیست قیمت کابینت ائوسال))</font></p><p align="center"><font color="#ff0000" size="3">لطفا برای مشاهده نمونه کار ها به لینکهای <a title="نمونه کار اجرا شده کابینت" href="http://zelli.ir/post/28" target="_blank">زیر</a> مراجعه کنید.</font><br></p><p align="center" style="text-align: center;">&nbsp;</p> <table class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-3 .wp-table-reloaded { text-align: center; }" id="wp-table-reloaded-id-3-no-1"><thead> <tr class="row-1 odd"><th class="column-1 sorting_disabled" style="width: 58.09px;">ردیف</th><th class="column-2 sorting_disabled" style="width: 114.1px;" rowspan="1" colspan="1">جنس بدنه</th><th class="column-3 sorting_disabled" style="width: 179.1px;" rowspan="1" colspan="1">جنس درب</th><th class="column-4 sorting_disabled" style="width: 149.1px;" rowspan="1" colspan="1">نوع جنس</th><th class="column-5 sorting_disabled" style="width: 214.1px;" rowspan="1" colspan="1">قیمت (متری /تومان)</th></tr> </thead> <tbody class="row-hover"> <tr class="row-2 even"> <td class="column-1"><hr>1</td> <td class="column-2"><hr>MDF ایران</td> <td class="column-3"><hr><a title="" href="http://evsal.ir/post/24" target="">MDF</a></td> <td class="column-4"><hr>ایران درجه یک</td> <td class="column-5"><hr>880.000</td> </tr> <tr class="row-3 odd"> <td class="column-1">2</td> <td class="column-2">MDF مالزی</td> <td class="column-3">&nbsp;سیکرونایز <a title="" href="http://evsal.ir/post/24" target="">MDF</a></td> <td class="column-4">ایران</td> <td class="column-5">950.000</td> </tr> <tr class="row-4 even"> <td class="column-1">3</td> <td class="column-2">MDF مالزی</td> <td class="column-3"><a title="" href="http://evsal.ir/post/24" target="">MDF</a></td> <td class="column-4">اتریش</td> <td class="column-5">.000</td> </tr> <tr class="row-5 odd"> <td class="column-1">4</td> <td class="column-2">MDF ایران</td> <td class="column-3"><a title="" href="http://evsal.ir/post/26" target="">های گلاس</a></td> <td class="column-4">ایران</td> <td class="column-5">1.250.000</td> </tr> <tr class="row-6 even"> <td class="column-1"><p>5</p><p>6</p></td> <td class="column-2"><p>MDF مالزی</p><p>MDF&nbsp;مالزی</p></td> <td class="column-3"><p>رنگ پوششی</p><p>روکش چوب</p></td> <td class="column-4"><p>رنگ پلی اورتان</p><p>رنگ پلی اورتان</p></td> <td class="column-5"><p>1.800.000</p><p>1.950.000</p></td> </tr> <tr class="row-7 odd"> <td class="column-1">7</td> <td class="column-2">MDF ترکیه</td> <td class="column-3">وکیوم</td> <td class="column-4">کره ای</td> <td class="column-5">1.500.000</td> </tr> <tr class="row-8 even"> <td class="column-1">8</td> <td class="column-2">MDF ترکیه</td> <td class="column-3">ممبران</td> <td class="column-4">کره ای</td> <td class="column-5">1.850.000</td> </tr> <tr class="row-9 odd"> <td class="column-1">9</td> <td class="column-2">MDF ترکیه</td> <td class="column-3">تمام چوب</td> <td class="column-4">رنگ پلی اورتان</td> <td class="column-5">2.250.000</td> </tr> <tr class="row-10 even"> <td class="column-1"></td> <td class="column-2"></td> <td class="column-3"><a title="" href="http://evsal.ir/post/30" target=""><br></a></td> <td class="column-4"></td> <td class="column-5"></td> </tr> <tr class="row-11 odd"> <td class="column-1"></td> <td class="column-2"></td> <td class="column-3"></td> <td class="column-4"></td> <td class="column-5"></td> </tr> <tr class="row-12 even"> <td class="column-1"></td> <td class="column-2"></td> <td class="column-3"></td> <td class="column-4"></td> <td class="column-5"></td> </tr> <tr class="row-13 odd"> <td class="column-1"></td> <td class="column-2"></td> <td class="column-3"></td> <td class="column-4"></td> <td class="column-5"><p><br></p></td></tr></tbody></table><p><p><hr><br> <font size="3">1-در تمامی کابینت های فوق بدنه های زیر سینک تمام pvc و کاملاً ضد آب میباشد</font><p></p><p><font size="3">2-طراحی سه بعدی کابینت برای مشتریان بعد از قرارداد رایگان میباشد.</font></p><p><font size="3">3-سفارش از روی سایت شامل&nbsp;10% تخفیف میباشد.&nbsp;</font><br><br><br><a title="" href="http://evsal.ir/post/1" target="_blank">لیست قیمت&nbsp;کابینت</a><br><a title="" href="http://evsal.ir/post/1" target="">قیمتهای جدید کابینت</a><br><br> <a href="http://evsal.ir/post/16">hafele hinges </a> <br><a href="http://evsal.ir/post/15"> hettich hinges </a> <br><a href="http://evsal.ir/post/14"> polivers </a> <br><a href="http://evsal.ir/post/13"> wall mounted shelves </a> <br><a href="http://evsal.ir/post/12">جک اونتوس </a> <br><a href="http://evsal.ir/post/11">blum </a> <br><a href="http://evsal.ir/post/10">گالری 3d max </a> <br><a href="http://evsal.ir/post/9">هتل ماهان </a> <br><a href="http://evsal.ir/post/8"> اجرای وید ساختمان اداری پدید </a> <br><a href="http://evsal.ir/post/7"> هتل نیرو دریایی مشهد </a> <br><a href="http://evsal.ir/post/6"> سالن همایش بوستان زمزم تهران </a> <br><a href="http://evsal.ir/post/5">3d پروژه گلمان </a> <br><a href="http://evsal.ir/post/4">Evsal home designe </a> <br><a href="http://evsal.ir/post/3">پروژه های اجرا شده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><br></p><p></p> text/html 2018-03-14T02:57:28+01:00 zelli.ir interior designer نمونه های کابینت مدرن ترنسشنال و تریدشنال طراحی شده در سارای چوب http://zelli.ir/post/67 <div align="center">کابینت مدرن ایتالیایی<br><br><img src="http://uupload.ir/files/5cg_30.png" alt="کابینت ترنس" width="660" vspace="0" hspace="0" height="371" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/84ol_234.png" alt="کابینت مدرن" width="660" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br>کابینت ترنسشنال<img src="http://uupload.ir/files/mub_2.png" alt="کابینت ترنس" width="662" vspace="0" hspace="0" height="372" border="0" align="bottom"><br><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/kyw1_1234_-_copy_(3).png" alt="کابینت ترنس" width="663" vspace="0" hspace="0" height="372" border="0" align="bottom"></div></div> text/html 2017-11-28T22:34:41+01:00 zelli.ir interior designer کیفیت بالاترین هدف ماست http://zelli.ir/post/66 <div align="center"><b><font size="6" face="Mihan-Yekan">سارای چوب </font></b><br></div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3">این مجموعه از بدو شکل گیری همواره اصلی ترین هدف خود را بر پایه بالا بردن سطح کیفیت بنا نهاده و در این راه موفق شده به دستاوردهای مهمی برسد.<br>از جمله نکات قابل توجه . جلب نظر کمپانی های بزرگ برای همکاری همچون <a href="http://www.arthenahome.com/" target="_blank" title="">آرتینا</a> ایالات متحده در بخش اجرای کابینت و شرکتهای بزرگ تولید ام دی اف همچون<a href="https://www.egger.com/shop/en_IR/" target="" title=""> ایگر اتریش</a> و یراق آلات <a href="https://www.hafele.com/us/en/" target="" title="">هفله</a> آلمان . این بزرگ امکانپذیر نمیشد مگر در سایه ارتقاء کیفیت.<br></font></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/3dpq_3.png" alt="" width="625" vspace="0" hspace="0" height="351" border="0" align="bottom"><br></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><br></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/b1wg_888.00022.png" alt="" width="625" vspace="0" hspace="0" height="352" border="0" align="bottom"><br></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/zage_3.png" alt="" width="625" vspace="0" hspace="0" height="350" border="0" align="bottom"><br><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"></font></font></div> text/html 2017-07-20T21:05:27+01:00 zelli.ir interior designer طراحی کابینت کلاسیک . مدرن http://zelli.ir/post/64 <div align="center">&nbsp;<img src="http://uupload.ir/files/szrp_1.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div>_____________________________________________<div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/0nc1_2.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div>___________________________________________<div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/t4jm_3.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> __________________________________ &nbsp;<div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/x6yb_4.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> &nbsp; ____________________________________<div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/a140_6.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> _________________________________ <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/x0u8_7.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> _______________________________ <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/sk6a_8.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> ___________________________________ <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/w65k_10.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> ___________________________________ <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/fod_11.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> ___________________________________ <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/opao_13.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> ___________________________________ <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/qlk_22.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> ___________________________________ &lt;<div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/l9xs_23.jpg" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> ___________________________________&nbsp;&lt;<div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/ivw7_14.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> ___________________________________ text/html 2017-06-02T04:28:28+01:00 zelli.ir interior designer طراحی دکوراسیون داخلی کلاسیک http://zelli.ir/post/63 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/l3gc_1.2.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/qftv_1.1.png" alt="" width="578" vspace="0" hspace="0" height="369" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://www.uupload.ir/files/uy1w_4_(3).jpg" alt="" width="579" vspace="0" hspace="0" height="371" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-05-17T23:25:28+01:00 zelli.ir interior designer طراحی داخلی سوئیت هتل رامسر http://zelli.ir/post/62 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/o8hb_9808.jpg" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/spco_112.jpg" alt="" width="578" vspace="0" hspace="0" height="369" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/c96e_114.jpg" alt="" width="579" vspace="0" hspace="0" height="371" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-03-13T09:19:10+01:00 zelli.ir interior designer کابینت کلاسیک http://zelli.ir/post/61 <div align="center"><img src="http://www.uupload.ir/files/fnwl_6_(3).jpg" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://www.uupload.ir/files/op4b_3_(6).jpg" alt="" width="578" vspace="0" hspace="0" height="369" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://www.uupload.ir/files/uy1w_4_(3).jpg" alt="" width="579" vspace="0" hspace="0" height="371" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-02-24T04:56:59+01:00 zelli.ir interior designer نمونه کابینت های سبک انتقالی http://zelli.ir/post/60 <div align="center"><div align="right"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b>کابینت سبک انتقالی</b></font><br><br></div><br><br><img src="http://www.uupload.ir/files/hxv2_23.jpg" alt="کابینت انتقالی ، کابینت ترنسلیشن" width="518" vspace="0" hspace="0" height="332" border="0" align="bottom"><br><br><font size="4"><b>توضیحات کامل در ادامه مطلب...</b></font><br></div> text/html 2017-02-03T06:27:31+01:00 zelli.ir interior designer طراحی کابینت مدرن http://zelli.ir/post/59 <div align="center"><br><br><br>یکی از مهم ترین اجزای خانه است و هم از نظر بصری و هم از نظر کارکرد نقش اساسی بر عهده دارد. نباید آن ها را اجزایی در نظر گرفت که تنها برای قرار دادن وسایل اند. بلکه باید به جزییات طراحی آن ها توجه کرد تا دکوراسیونی تک و منحصر به فرد آفرید.<div id="attachment_768" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><img src="http://www.uupload.ir/files/bpua_13.png" alt="" hspace="0" height="401" width="651" vspace="0" border="0" align="bottom"><p class="wp-caption-text">توجه به جزیات اشپزخانه، چهره ی منزلتان را عوض می کند</p></div><p dir="RTL" style="text-align: justify;">چه بخواهید پوسته ی کابینت تان را عوض کنید و یا کابینت های دیواری و زمینی را با هم هماهنگ کنید و یا هر چیز دیگر، نکاتی وجود دارد که قبل از هر کاری باید به آن ها توجه کنید.</p><p style="text-align: center;" align="center"><strong>“در” کابینت است که صحنه را برای عرض اندام خود کابینت مهیا می کند!</strong></p><div id="attachment_769" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><img src="http://www.uupload.ir/files/bii_2.png" alt="" hspace="0" height="400" width="653" vspace="0" border="0" align="bottom"><p class="wp-caption-text">کابینت های مدرن با ظاهر روستایی</p></div><p dir="RTL" style="text-align: justify;">چه<strong> آشپزخانه ای مدرن</strong> با ترکیبی مینیمالیستی از کابینت های ساده و کم و نقش و نگار داشته باشید و چه آشپزخانه تان حال و هوای سنتی داشته باشد، باید بدانید که نقش کابینت ها در ایجاد فضای آشپزخانه غیر قابل چشم پوشی است. تصمیم گیری برای اینکه کدام سبک مناسب آشپزخانه ی شماست، خود بحثی مفصل است! آن هایی را انتخاب کنید که با بقیه ی اجزا ی آشپزخانه هم نوا باشند و از نظر معماری هم به سبک خانه تان بیاید. رنگ های چوبی و تیره بیشتر مناسب خانه های سنتی تر اند و رنگ های روشن و خنثی برای آشپزخانه های مدرن تر.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">کارهای طراحانی که ساده طراحی می کنند را بررسی کنید و یا به مغازه ی کابینت فروشی ای که به آن دسترسی دارید سری بزنید تا انتخاب دقیق تری انجام دهید.</p><div id="attachment_766" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><br><img src="http://uupload.ir/files/uwal_41.png" alt="" hspace="0" height="402" width="654" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><hr align="center"> <hr style="margin: 0px; border-top: 1px solid #ececec;"> <span class="postmeta" style="padding-right: 15px; padding-bottom: 12px;"> <ul dir="rtl"><li><br></li></ul></span><p class="wp-caption-text">در کابینت می توانید کاملا ساده و یا پر زرق و برق باشد</p></div><div id="attachment_771" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><br><img src="http://www.uupload.ir/files/qv55_1111_%282%29.jpg" alt="طراحی کابینت" hspace="0" height="373" width="654" vspace="0" border="0" align="bottom"><br> <hr style="margin: 0px; border-top: 1px solid #ececec;"> <span class="postmeta" style="padding-right: 15px; padding-bottom: 12px;"> <ul dir="rtl"><li><br></li></ul></span><p class="wp-caption-text">کابینت های سفید فوق مدرن</p></div><div id="attachment_772" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.parsianhome.com/wp-content/uploads/ecofriendly-kitchen-cabinet-design1.jpg"><img class="size-full wp-image-772 " title="9 نکته مهم در طراحی کابینت آشپزخانه" alt="9 نکته مهم در طراحی کابینت آشپزخانه " src="http://www.parsianhome.com/wp-content/uploads/ecofriendly-kitchen-cabinet-design1.jpg" height="418" width="600"></a><p class="wp-caption-text">کابینت های دوستدار طبیعت!</p></div><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>هیچ یک از جزیات از قلم نیفتد!</strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">همان طور که جواهرات و دیگر وسایل شخصی تان می توانند شخصیت شما را بسازند، <strong>اکسسوری های کابینت</strong> ها هم آنها را منحصر به فرد می کند و باعث می شوند در یک مجموعه دیده و شناخته شوند، نه به صورت اجزای جدا از هم.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;پوسته ی کابینت میتواند از جنس های مختلفی باشد: نیکل، برنج، مس، مفرغ و یا حتی آهن و شیشه.&nbsp; و البته مواد جدید و سبک های نو را هم به این لیست اضافه کنید!</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">برای اینکه آشپزخانه تان نمایی مدرن به خود بگیرد، چرا از کابینت هایی استفاده نمی کنید که دسته هایی نیمه پنهان دارند؟</p><div id="attachment_765" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><img src="http://uupload.ir/files/4b68_3.8.png" alt="" hspace="0" height="400" width="653" vspace="0" border="0" align="bottom"><hr align="center"><p class="wp-caption-text">دستگیره های یک پارچه که به زیبایی بر کابینت سوار شده اند</p></div><div id="attachment_770" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><img src="http://www.uupload.ir/files/f8xr_1.1.jpg" alt="طراحی کابینت کلاسیک" hspace="0" height="403" width="653" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><p class="wp-caption-text">آشپزخانه ی فوق مدرن با توجه به اکسسوری ها</p></div><p dir="RTL" style="text-align: justify;" align="center"><strong>رنگ ها و سبک های طراحی را با هم ترکیب و تنظیم کنید</strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">در گذشته بیشتز افراد به دنبال هماهنگ کردن کابینت ها با توجه به شکل اتاق بودند. اما امروزه مردم و طراحان راه های جدیدتری برای ایجاد هماهنگی پیدا کرده اند. آن هم ترکیب کردن و تنظیم با دقت رنگ ها و سبک های موجود است. به این روش می توان به ترکیبی گیرا و زیبا رسید. مثلا رنگ جزیره را طوری انتخاب کنید که با رنگ کابینت های دیواری و زمینی متفاوت باشد.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">اگر می خواهید از رنگ های چشم گیری استفاده کنید، آن ها را در یک قسمت به کار ببرید و برای بخش های دیگر آشپزخانه از رنگ های ملایم تر و خنثی استفاده کنید.</p><div id="attachment_764" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><br><p class="wp-caption-text">رنگ ها وسبک های طراحی کابینت را با هم ترکیب و تنظیم کنید</p></div><div id="attachment_767" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><br><img src="http://www.uupload.ir/files/w5wh_2.png" alt="طراحی کابینت کلاسیک" hspace="0" height="461" width="653" vspace="0" border="0" align="bottom"><p class="wp-caption-text">کابینت های گوناگونی برای بخش های مختلف آشپزخانه انتخاب کنید</p></div><p>&nbsp;</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">کابینت آشپزخانه ی شما پتانسیل فراوانی برای تبدیل کردن آشپزخانه ای ساده و نه چسب به اتاقی گیرا و جذاب دارد. گذشته از همه ی اینها، کدام آشپزی، از پخت و پز در مکانی زیبا لذت نمی برد؟! از نکات بالا استفاده کنید و جانی تازه به کابینت های خانه تان ببخشید.</p> <small class="text-muted">برچسب ها: </small><br><div id="tagBank" class="clearfix"><div id="tag_1">مدل کابینت آشپزخانه</div><div id="tag_2">مدل دکوراسیون آشپزخانه</div><div id="tag_3">لوازم آشپزخانه</div><div id="tag_4">عکس کابینت آشپزخانه</div><div id="tag_5">عکس دکوراسیون آشپزخانه</div><div id="tag_6">طراحی آشپزخانه</div><div id="tag_7">شپزخانه</div></div></div> text/html 2017-01-06T23:58:26+01:00 zelli.ir interior designer طراحی دکوراسیون لاکچری http://zelli.ir/post/58 <div align="center"><br><img src="http://uupload.ir/files/4xew_12341234.png" alt="" hspace="0" height="343" width="591" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/tv6x_111114.png" alt="" hspace="0" height="341" width="591" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2017-01-06T08:31:49+01:00 zelli.ir interior designer لیست قیمت http://zelli.ir/post/57 <h2 style="margin: 15px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 31px; color: rgb(160, 0, 181); text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 28px; font-stretch: normal; background-color: rgb(230, 230, 230); text-align: center;">لیست قیمت های جدید کابینت</h2><div style="text-align: center;"><a href="http://zelli.ir/post/61" target="" title="لیست قیمت"><img src="https://t3.ftcdn.net/jpg/00/86/95/92/240_F_86959267_6Z5TPNXVY6fjv9AojZgSy0JADVW6MRJI.jpg" alt="لیست قیمت" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"></a></div> text/html 2016-12-21T04:01:45+01:00 zelli.ir interior designer طراحی دکوراسیون داخلی مدرن 2016 http://zelli.ir/post/56 <div align="center"><img src="http://www.uupload.ir/files/2635_22.png" alt="طراحی کابینت کلاسیک" align="bottom" border="0" height="340" hspace="0" vspace="0" width="588"><br><br><img src="http://www.uupload.ir/files/yxpp_dom_interior_00_panoramaب.png" alt="طراحی کابینت کلاسیک" align="bottom" border="0" height="400" hspace="0" vspace="0" width="588"><br></div>