urom wood شمارهای تماس: 09153056286: ارومیه hmdzelli@gmail.com https://telegram.me/zellidesign (خدمات این مجموعه در شهر های تهران- مشهد - ارومیه - آستانه اشرفیه به هموطنان عزیز ارائه میشود.) http://evsan.mihanblog.com 2019-04-22T17:59:07+01:00 text/html 2018-03-14T14:57:28+01:00 evsan.mihanblog.com interior designer نمونه های کابینت مدرن ترنسشنال و تریدشنال طراحی شده در سارای چوب http://evsan.mihanblog.com/post/76 <div align="center">کابینت مدرن ایتالیایی<br><br><img src="http://uupload.ir/files/5cg_30.png" alt="کابینت ترنس" width="660" vspace="0" hspace="0" height="371" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/84ol_234.png" alt="کابینت مدرن" width="660" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br>کابینت ترنسشنال<img src="http://uupload.ir/files/mub_2.png" alt="کابینت ترنس" width="662" vspace="0" hspace="0" height="372" border="0" align="bottom"><br><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/kyw1_1234_-_copy_(3).png" alt="کابینت ترنس" width="663" vspace="0" hspace="0" height="372" border="0" align="bottom"></div></div> text/html 2017-11-29T10:34:41+01:00 evsan.mihanblog.com interior designer کیفیت بالاترین هدف ماست http://evsan.mihanblog.com/post/74 <div align="center"><b><font size="6" face="Mihan-Yekan">سارای چوب </font></b><br></div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3">این مجموعه از بدو شکل گیری همواره اصلی ترین هدف خود را بر پایه بالا بردن سطح کیفیت بنا نهاده و در این راه موفق شده به دستاوردهای مهمی برسد.<br>از جمله نکات قابل توجه . جلب نظر کمپانی های بزرگ برای همکاری همچون <a href="http://www.arthenahome.com/" target="_blank" title="">آرتینا</a> ایالات متحده در بخش اجرای کابینت و شرکتهای بزرگ تولید ام دی اف همچون<a href="https://www.egger.com/shop/en_IR/" target="" title=""> ایگر اتریش</a> و یراق آلات <a href="https://www.hafele.com/us/en/" target="" title="">هفله</a> آلمان . این بزرگ امکانپذیر نمیشد مگر در سایه ارتقاء کیفیت.<br></font></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/3dpq_3.png" alt="" width="625" vspace="0" hspace="0" height="351" border="0" align="bottom"><br></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><br></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/b1wg_888.00022.png" alt="" width="625" vspace="0" hspace="0" height="352" border="0" align="bottom"><br></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/zage_3.png" alt="" width="625" vspace="0" hspace="0" height="350" border="0" align="bottom"><br><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"></font></font></div> text/html 2017-07-20T21:05:27+01:00 evsan.mihanblog.com interior designer طراحی کابینت کلاسیک . مدرن http://evsan.mihanblog.com/post/72 <div align="center">&nbsp;<img src="http://uupload.ir/files/szrp_1.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div>_____________________________________________<div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/0nc1_2.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div>___________________________________________<div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/t4jm_3.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> __________________________________ &nbsp;<div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/x6yb_4.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> &nbsp; ____________________________________<div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/a140_6.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> _________________________________ <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/x0u8_7.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> _______________________________ <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/sk6a_8.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> ___________________________________ <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/w65k_10.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> ___________________________________ <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/fod_11.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> ___________________________________ <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/opao_13.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> ___________________________________ <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/qlk_22.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> ___________________________________ &lt;<div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/l9xs_23.jpg" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> ___________________________________&nbsp;&lt;<div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/ivw7_14.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> ___________________________________ text/html 2017-06-02T04:28:28+01:00 evsan.mihanblog.com interior designer طراحی دکوراسیون داخلی کلاسیک http://evsan.mihanblog.com/post/70 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/l3gc_1.2.png" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/qftv_1.1.png" alt="" width="578" vspace="0" hspace="0" height="369" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://www.uupload.ir/files/uy1w_4_(3).jpg" alt="" width="579" vspace="0" hspace="0" height="371" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-05-18T11:25:28+01:00 evsan.mihanblog.com interior designer طراحی داخلی سوئیت هتل رامسر http://evsan.mihanblog.com/post/66 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/o8hb_9808.jpg" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/spco_112.jpg" alt="" width="578" vspace="0" hspace="0" height="369" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/c96e_114.jpg" alt="" width="579" vspace="0" hspace="0" height="371" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-03-12T21:19:10+01:00 evsan.mihanblog.com interior designer کابینت کلاسیک http://evsan.mihanblog.com/post/65 <div align="center"><img src="http://www.uupload.ir/files/fnwl_6_(3).jpg" alt="" width="577" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://www.uupload.ir/files/op4b_3_(6).jpg" alt="" width="578" vspace="0" hspace="0" height="369" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://www.uupload.ir/files/uy1w_4_(3).jpg" alt="" width="579" vspace="0" hspace="0" height="371" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-02-24T16:56:59+01:00 evsan.mihanblog.com interior designer نمونه کابینت های سبک انتقالی http://evsan.mihanblog.com/post/64 <div align="center"><div align="right"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b>کابینت سبک انتقالی</b></font><br><br></div><br><br><img src="http://www.uupload.ir/files/hxv2_23.jpg" alt="کابینت انتقالی ، کابینت ترنسلیشن" width="518" vspace="0" hspace="0" height="332" border="0" align="bottom"><br><br><font size="4"><b>توضیحات کامل در ادامه مطلب...</b></font><br></div> text/html 2017-02-03T06:27:31+01:00 evsan.mihanblog.com interior designer طراحی کابینت مدرن http://evsan.mihanblog.com/post/63 <div align="center"><br><br><br>یکی از مهم ترین اجزای خانه است و هم از نظر بصری و هم از نظر کارکرد نقش اساسی بر عهده دارد. نباید آن ها را اجزایی در نظر گرفت که تنها برای قرار دادن وسایل اند. بلکه باید به جزییات طراحی آن ها توجه کرد تا دکوراسیونی تک و منحصر به فرد آفرید.<div id="attachment_768" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><img src="http://www.uupload.ir/files/bpua_13.png" alt="" hspace="0" height="401" width="651" vspace="0" border="0" align="bottom"><p class="wp-caption-text">توجه به جزیات اشپزخانه، چهره ی منزلتان را عوض می کند</p></div><p dir="RTL" style="text-align: justify;">چه بخواهید پوسته ی کابینت تان را عوض کنید و یا کابینت های دیواری و زمینی را با هم هماهنگ کنید و یا هر چیز دیگر، نکاتی وجود دارد که قبل از هر کاری باید به آن ها توجه کنید.</p><p style="text-align: center;" align="center"><strong>“در” کابینت است که صحنه را برای عرض اندام خود کابینت مهیا می کند!</strong></p><div id="attachment_769" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><img src="http://www.uupload.ir/files/bii_2.png" alt="" hspace="0" height="400" width="653" vspace="0" border="0" align="bottom"><p class="wp-caption-text">کابینت های مدرن با ظاهر روستایی</p></div><p dir="RTL" style="text-align: justify;">چه<strong> آشپزخانه ای مدرن</strong> با ترکیبی مینیمالیستی از کابینت های ساده و کم و نقش و نگار داشته باشید و چه آشپزخانه تان حال و هوای سنتی داشته باشد، باید بدانید که نقش کابینت ها در ایجاد فضای آشپزخانه غیر قابل چشم پوشی است. تصمیم گیری برای اینکه کدام سبک مناسب آشپزخانه ی شماست، خود بحثی مفصل است! آن هایی را انتخاب کنید که با بقیه ی اجزا ی آشپزخانه هم نوا باشند و از نظر معماری هم به سبک خانه تان بیاید. رنگ های چوبی و تیره بیشتر مناسب خانه های سنتی تر اند و رنگ های روشن و خنثی برای آشپزخانه های مدرن تر.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">کارهای طراحانی که ساده طراحی می کنند را بررسی کنید و یا به مغازه ی کابینت فروشی ای که به آن دسترسی دارید سری بزنید تا انتخاب دقیق تری انجام دهید.</p><div id="attachment_766" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><br><img src="http://uupload.ir/files/uwal_41.png" alt="" hspace="0" height="402" width="654" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><hr align="center"> <hr style="margin: 0px; border-top: 1px solid #ececec;"> <span class="postmeta" style="padding-right: 15px; padding-bottom: 12px;"> <ul dir="rtl"><li><br></li></ul></span><p class="wp-caption-text">در کابینت می توانید کاملا ساده و یا پر زرق و برق باشد</p></div><div id="attachment_771" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><br><img src="http://www.uupload.ir/files/qv55_1111_%282%29.jpg" alt="طراحی کابینت" hspace="0" height="373" width="654" vspace="0" border="0" align="bottom"><br> <hr style="margin: 0px; border-top: 1px solid #ececec;"> <span class="postmeta" style="padding-right: 15px; padding-bottom: 12px;"> <ul dir="rtl"><li><br></li></ul></span><p class="wp-caption-text">کابینت های سفید فوق مدرن</p></div><div id="attachment_772" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.parsianhome.com/wp-content/uploads/ecofriendly-kitchen-cabinet-design1.jpg"><img class="size-full wp-image-772 " title="9 نکته مهم در طراحی کابینت آشپزخانه" alt="9 نکته مهم در طراحی کابینت آشپزخانه " src="http://www.parsianhome.com/wp-content/uploads/ecofriendly-kitchen-cabinet-design1.jpg" height="418" width="600"></a><p class="wp-caption-text">کابینت های دوستدار طبیعت!</p></div><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>هیچ یک از جزیات از قلم نیفتد!</strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">همان طور که جواهرات و دیگر وسایل شخصی تان می توانند شخصیت شما را بسازند، <strong>اکسسوری های کابینت</strong> ها هم آنها را منحصر به فرد می کند و باعث می شوند در یک مجموعه دیده و شناخته شوند، نه به صورت اجزای جدا از هم.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;پوسته ی کابینت میتواند از جنس های مختلفی باشد: نیکل، برنج، مس، مفرغ و یا حتی آهن و شیشه.&nbsp; و البته مواد جدید و سبک های نو را هم به این لیست اضافه کنید!</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">برای اینکه آشپزخانه تان نمایی مدرن به خود بگیرد، چرا از کابینت هایی استفاده نمی کنید که دسته هایی نیمه پنهان دارند؟</p><div id="attachment_765" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><img src="http://uupload.ir/files/4b68_3.8.png" alt="" hspace="0" height="400" width="653" vspace="0" border="0" align="bottom"><hr align="center"><p class="wp-caption-text">دستگیره های یک پارچه که به زیبایی بر کابینت سوار شده اند</p></div><div id="attachment_770" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><img src="http://www.uupload.ir/files/f8xr_1.1.jpg" alt="طراحی کابینت کلاسیک" hspace="0" height="403" width="653" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><p class="wp-caption-text">آشپزخانه ی فوق مدرن با توجه به اکسسوری ها</p></div><p dir="RTL" style="text-align: justify;" align="center"><strong>رنگ ها و سبک های طراحی را با هم ترکیب و تنظیم کنید</strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">در گذشته بیشتز افراد به دنبال هماهنگ کردن کابینت ها با توجه به شکل اتاق بودند. اما امروزه مردم و طراحان راه های جدیدتری برای ایجاد هماهنگی پیدا کرده اند. آن هم ترکیب کردن و تنظیم با دقت رنگ ها و سبک های موجود است. به این روش می توان به ترکیبی گیرا و زیبا رسید. مثلا رنگ جزیره را طوری انتخاب کنید که با رنگ کابینت های دیواری و زمینی متفاوت باشد.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">اگر می خواهید از رنگ های چشم گیری استفاده کنید، آن ها را در یک قسمت به کار ببرید و برای بخش های دیگر آشپزخانه از رنگ های ملایم تر و خنثی استفاده کنید.</p><div id="attachment_764" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><br><p class="wp-caption-text">رنگ ها وسبک های طراحی کابینت را با هم ترکیب و تنظیم کنید</p></div><div id="attachment_767" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><br><img src="http://www.uupload.ir/files/w5wh_2.png" alt="طراحی کابینت کلاسیک" hspace="0" height="461" width="653" vspace="0" border="0" align="bottom"><p class="wp-caption-text">کابینت های گوناگونی برای بخش های مختلف آشپزخانه انتخاب کنید</p></div><p>&nbsp;</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">کابینت آشپزخانه ی شما پتانسیل فراوانی برای تبدیل کردن آشپزخانه ای ساده و نه چسب به اتاقی گیرا و جذاب دارد. گذشته از همه ی اینها، کدام آشپزی، از پخت و پز در مکانی زیبا لذت نمی برد؟! از نکات بالا استفاده کنید و جانی تازه به کابینت های خانه تان ببخشید.</p> <small class="text-muted">برچسب ها: </small><br><div id="tagBank" class="clearfix"><div id="tag_1">مدل کابینت آشپزخانه</div><div id="tag_2">مدل دکوراسیون آشپزخانه</div><div id="tag_3">لوازم آشپزخانه</div><div id="tag_4">عکس کابینت آشپزخانه</div><div id="tag_5">عکس دکوراسیون آشپزخانه</div><div id="tag_6">طراحی آشپزخانه</div><div id="tag_7">شپزخانه</div></div></div> text/html 2017-01-07T11:58:26+01:00 evsan.mihanblog.com interior designer طراحی دکوراسیون لاکچری http://evsan.mihanblog.com/post/62 <div align="center"><br><img src="http://uupload.ir/files/4xew_12341234.png" alt="" hspace="0" height="343" width="591" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/tv6x_111114.png" alt="" hspace="0" height="341" width="591" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2017-01-05T20:31:49+01:00 evsan.mihanblog.com interior designer لیست قیمت http://evsan.mihanblog.com/post/61 <h2 style="margin: 15px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 31px; color: rgb(160, 0, 181); text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 28px; font-stretch: normal; background-color: rgb(230, 230, 230); text-align: center;">لیست قیمت های جدید کابینت</h2><div style="text-align: center;"><a href="http://zelli.ir/post/61" target="" title="لیست قیمت"><img src="https://t3.ftcdn.net/jpg/00/86/95/92/240_F_86959267_6Z5TPNXVY6fjv9AojZgSy0JADVW6MRJI.jpg" alt="لیست قیمت" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"></a></div> text/html 2016-12-21T16:01:45+01:00 evsan.mihanblog.com interior designer طراحی دکوراسیون داخلی مدرن 2016 http://evsan.mihanblog.com/post/60 <div align="center"><img src="http://www.uupload.ir/files/2635_22.png" alt="طراحی کابینت کلاسیک" align="bottom" border="0" height="340" hspace="0" vspace="0" width="588"><br><br><img src="http://www.uupload.ir/files/yxpp_dom_interior_00_panoramaب.png" alt="طراحی کابینت کلاسیک" align="bottom" border="0" height="400" hspace="0" vspace="0" width="588"><br></div> text/html 2016-12-21T15:43:51+01:00 evsan.mihanblog.com interior designer طراحی دکوراسیون داخلی مدرن 2017 http://evsan.mihanblog.com/post/59 <div align="center"><img src="http://www.uupload.ir/files/7107_7.png" alt="طراحی کابینت کلاسیک" align="bottom" border="0" height="340" hspace="0" vspace="0" width="588"><br><br><img src="http://www.uupload.ir/files/sta_15.png" alt="طراحی کابینت کلاسیک" align="bottom" border="0" height="400" hspace="0" vspace="0" width="588"><br></div> text/html 2016-12-05T22:56:32+01:00 evsan.mihanblog.com interior designer (طراحی مدرن - اجرای برتر - قیمت مناسب) http://evsan.mihanblog.com/post/33 ره تماس:09398692169<hr><hr><div align="center"><font color="#ff0000"><font size="3"><b>کانال تلگرام تخصصی کابینت</b></font></font><br></div><hr><hr><p>s</p><div align="center"><br><br><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; border-collapse: collapse;" width="539" height="377" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td valign="top" align="center"><font size="4"><b><br>با کلیک بر روی آیکن رو به رو<br><br>به کانال ما در تلگرام بپیوندید<br><br>جدیدترین مدلهای کابینت<br></b></font><br></td><td valign="top" align="center"><div><a href="https://telegram.me/zellidesign" target="" title=""><img style="width: 122px; height: 128px;" src="http://www.amirfun.ir/wp-content/uploads/telegram-logo.png" alt="" width="696" height="696"></a></div></td></tr><tr><td valign="top"><div align="center"><ol><li><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><a title="" href="http://zelli.ir/post/23" target=""><font size="2" face="Mihan-IransansBold">-لیست قیمت کابینت</font></a></font></li><li><font size="2" face="Mihan-IransansBold">-</font><a title="نمونه رنگ" href="http://zelli.ir/post/26" target=""><font size="2" face="Mihan-IransansBold">نمونه رنگ</font></a><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></li><li><font size="2" face="Mihan-IransansBold">-<a title="نمایندگی های شرکت ائو سال" href="http://evsan.mihanblog.com/post/32" target="_blank">لیست نمایندگی ها</a></font></li><li><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><a title="" href="http://zelli.ir/post/40" target=""><font size="2" face="Mihan-IransansBold">-گالری میز تلوزیون</font></a></font></li></ol></div><span style="font-size: large;"></span></td><td valign="top"><br></td></tr></tbody></table><br></div><div align="center"><h2 style="margin: 15px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 31px; color: rgb(160, 0, 181); text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 28px; font-stretch: normal; background-color: rgb(230, 230, 230);">لیست قیمت های جدید کابینت</h2><div><div style="text-align: center;"><a href="http://zelli.ir/post/61" target="" title="لیست قیمت"><img src="https://t3.ftcdn.net/jpg/00/86/95/92/240_F_86959267_6Z5TPNXVY6fjv9AojZgSy0JADVW6MRJI.jpg" alt="لیست قیمت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div></div><div style="text-align: right;"><ul dir="rtl" style="border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; color: rgb(95, 95, 95); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><li style="border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; display: inline-block; font-family: Tahoma;"><span class="postmeta" style="padding-right: 15px; padding-bottom: 12px;"> <a href="http://www.zelli.ir/post/tag/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">لیست قیمت</a>، <a href="http://www.zelli.ir/post/tag/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF">لیست قیمت جدید</a>، <a href="http://www.zelli.ir/post/tag/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%202016">قیمت های جدید 2016</a>، </span></li></ul></div></div> text/html 2016-11-27T11:55:56+01:00 evsan.mihanblog.com interior designer طراحی سیستم های مدرن و پیشرفته کابینت ام دی اف http://evsan.mihanblog.com/post/58 <div align="center"><img src="http://www.uupload.ir/files/f8xr_1.1.jpg" alt="طراحی کابینت کلاسیک" hspace="0" height="284" width="460" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://www.uupload.ir/files/w5wh_2.png" alt="طراحی کابینت کلاسیک" hspace="0" height="320" width="454" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://www.uupload.ir/files/0lqn_51_(2).jpg" alt="طراحی کابینت" hspace="0" height="291" width="453" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://www.uupload.ir/files/vkzx_99.png" alt="کابینت کلاسیک" hspace="0" height="248" width="454" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://www.uupload.ir/files/qv55_1111_(2).jpg" alt="طراحی کابینت" hspace="0" height="259" width="455" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2016-07-23T20:22:56+01:00 evsan.mihanblog.com interior designer طراحی کابینت مدرن به صورت غیر حضوری http://evsan.mihanblog.com/post/57 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/4b68_3.8.png" alt="" align="bottom" border="0" height="341" hspace="0" vspace="0" width="556"><hr align="center"><div align="center"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/z3d6_4.png" alt="" align="bottom" border="0" height="341" hspace="0" vspace="0" width="556"><br></div><br><br><img src="http://uupload.ir/files/mdy8_5.png" alt="" align="bottom" border="0" height="341" hspace="0" vspace="0" width="556"><br><br><br><br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/36os_7.5.png" alt="" align="bottom" border="0" height="341" hspace="0" vspace="0" width="556"><br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/hlgq_8.png" alt="" align="bottom" border="0" height="341" hspace="0" vspace="0" width="556"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/55p6_6.png" alt="" align="bottom" border="0" height="341" hspace="0" vspace="0" width="556"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/uwal_41.png" alt="" align="bottom" border="0" height="341" hspace="0" vspace="0" width="556"><br><hr align="center"></div>